زیارت نامه و ادعیه

مناجات امیدواران

مناجات الرابعه مناجات الراجین
بسم الله الرحمن الرحیم یا من اذا ساله عبد اعطاه و اذا امل ما عنده بلغه مناه و اذا اقبل علیه قربه و ادناه و اذا جاهره بالعصیان ستر علی ذنبه و غطاه و اذا توکل علیه احسبه و کفاه
ای آن که هرگاه بندهای از او چیزی بخواهد برایش عطاء کند و چون آرزوی نعمتی کند که نزد اوست او را به آرزویش رساند و زمانی که به آستان او رو آورد نزدیکش کند و نزدش جای دهد و چون آشکارا گناه کند بر آن پرده کشد و بپوشاند و چون به او توکل نماید او را کفایت کند و کارش را رو به راه سازد.
الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته ایحسن ان ارجع عن بابک بالخیبه مصروفا و لست اعرف سواک مولی بالاحسان موصوفا کیف ارجو غیرک و الخیر کله بیدک و کیف اومل سواک و الخلق و الامر لک؟
ااقطع رجائی منک و قد اولیتنی ما لم اساله من فضلک ام تفقرنی الی مثلی و انا اعتصم بحبلک یا من سعد برحمته القاصدون و لم یشق بنقمته
[صفحه ۲۲۸]
المستغفرون کیف انساک و لم تزل ذاکری و کیف الهو عنک و انت مراقبی
ای خدای من کیست که به امید ضیافت به درگاه تو آمد و تو او را به مهمانی نپذیرفتی و کیست که به امید نیکی و احسان راحلهی خود را به در خانهی تو خوابانید و تو او را عطاء نفرمودی؟
آیا شایسته است که از درگاه تو به ناامیدی برگردم در حالی که مولائی جز تو که به احسان و نیکی کردن معروف باشد نمیشناسم، چگونه به غیر تو امیدوار شوم با اینکه خیر و نیکی تماما در دست توست؟ و چگونه به جز تو به دیگری آرزومند باشم در حالی که آفرینش و فرمان در اختیار توست؟
آیا (رشتهی) امید خود را از تو قطع کنم با اینکه از فضل خود سوال نکرده به من عطاء فرمودی یا مرا نیازمند مثل خودم میکنی در صورتی که من به ریسمان (موهبت و رحمت) تو چنگ زدهام؟ ای آن که قاصدان درگاهت به رحمت او نیکبخت شدند و آمرزش خواهان به عقوبت به شقاوت او گرفتار نگردیدند چگونه تو را فراموش کنم در صورتی که همیشه مرا یاد میکنی؟ و چگونه از تو غفلت ورزم در حالی که تو مراقب منی؟
الهی بذیل کرمک اعلقت یدی و لنیل عطایاک بسطت املی
فاخلصنی بخالصه توحیدک و اجعلنی من صفوه عبیدک یا من کل هارب الیه یلتجیء و کل طالب ایاه یرتجی یا خیر مرجو و یا اکرم مدعو و یا من لا یرد سائله (یرد سائله) و لا یخیب آمله (یخیب آمله) یا من بابه مفتوح لداعیه و حجابه مرفوع لراجیه اسالک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر (تقر) به عینی و من رجائک بما تطمئن به نفسی و من الیقین بما تهون به علی مصیبات الدنیا و تجلو به عن بصیرتی غشوات العمی برحمتک یا ارحم الراحمین.
ای خدای من به دامن کرم تو دست زدم و برای دریافت عطایای تو بساط
[صفحه ۲۲۹]
آرزو گستردم پس مرا به یگانگی خود خالص گردان و از بندگان برگزیدهات قرار ده، ای کسی که هر گریزندهای به سوی او پناه میبرد و هر خوانندهای به او امیدوار شود ای بهترین مرجع امیدواران و ای کریمترین مدعوین و ای کسی که سائل او (با دست خالی) باز نگردد و آرزومند به (کرم و رحمت) او ناامید نشود، ای کسی که در (رحمت) او برای کسی که او را بخواند گشاده است و پردهی (حشمت) او برای امیدوارانش برداشته شده است.
از تو میخواهم که به کرم خود بر من منت نهی و عطائی دهی که چشم من به آن روشن شود و از امید خود چندان در دل من قرار دهی که دلم آرام گیرد و آن چنان یقینی دهی که در نتیجهی آن مصیبتها و سختیهای دنیا بر من آسان گردد و پردهی کوری (غفلت و گمراهی) را از پیش دیدهی باطن من کنار زند به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته آقای فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *