سیره عملی و رفتاری

نشست و برخاست حضرت سجاد با بردگان

در عصری که نظام اموی و کارگزاران آن با زنده کردن اصول تفکر جاهلی در جامعه، سعی داشتند عملا فرهنگ اسلامی را به طور کلی از صحنه جامعه حذف کنند، حضرت امام زین العابدین علیهالسلام با مجاهدات علمی و عملی خود نقشههای خائنانه آنها را خنثی مینمودند.
یکی از ابعاد این مجاهده، برخورد کریمانه با بردگان در جامعه است که حضرت از نظر بیان منطق اسلام در ارتباط با این قشر میفرمودند:
«هیچ کس بر دیگری فخر نورزد که همه شما بردگان و عبید هستید و مولی واحد است.» [۶۰۶].
اما از نظر رفتار عملی، گذشته از برخورد کریمانه با بردگان، عفوها، بزرگواریها، آزاد کردن آنها به هر مناسبت و … حضرت در جامعه برای شکستن جو طبقاتی حاکم از طرف نظام اموی تلاش مینمود با بردگان نشست و برخاست
[صفحه ۴۰۹]
نماید. در این رابطه موارد زیر قابل توجه میباشد:
۱- حضرت با یکی از موالی متعلق به «آل عمر بن خطاب» مینشست. مردی از قریش «نافع بن جبیر» به ایشان گفت: «شما سید مردم و افضل آنها هستی آن وقت میروی به سوی این «عبد» و با او مینشینی!!
حضرت فرمود: «من نزد کسی میروم که از مجالست او منتفع شوم.» (در نقل دیگر فرمود: «مرد جایی باید نشست و برخاست داشته باشد که نفع ببرد.») [۶۰۷].
۲- نمونهای دیگر از رفتار حضرت با بردگان و کنیزان مساله ازدواج حضرت با یکی از کنیزان خود میباشد که ابتدا او را آزاد مینماید و سپس با او ازدواج میکند و چون خبر به گوش «عبدالملک مروان» میرسد حضرت را تنقید میکند. اما حضرت به صورت قاطع به او پاسخ میدهند و سیرهی رسول خدا – صلی الله علیه و آله وسلم – را برای او مینویسند.
روایت مربوط به این موضوع در قسمت «همسری دیگر برای امام سجاد علیهالسلام (۲)» مطرح شده است.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *