احادیث و سخنان, از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

نقل روایت علما از امام سجاد

شیخ طوسی در کتاب رجال خود نام بسیاری از کسانی را که از علی بن الحسین (ع) به نقل روایت پرداختهاند. جمع آوری کرده است و در این کتاب نیز در فصل مخصوص به خود، آنها را ملاحظه خواهید کرد.
در مناقب ابن شهرآشوب چنین آمده است: در میان دانشمندانی که از آن حضرت روایت کرده اند میتوان طبری و ابن البیع و احمد و ابن بطه و ابو داود و صاحب کتاب حلیه، اغانی، قوت القلوب، شرف المصطفی، اسباب نزول القرآن، فایق، ترغیب و تزهیب را نام برد که از زهری و سفیان بن عینیه و نافع و اوزاعی و واقدی و محمد بن اسحاق و غیر اینها نقل روایت کرده و روایات آنها اغلب با واسطه از آن حضرت بوده است.
[صفحه ۲۵۸]
ابن شهرآشوب در مناقب مینویسد: دربان آن حضرت، یحیی بن امالطویل المطعمی بود. در میان صحابه، رجالی که با امام زین العابدین (ع) معاصر بودند، جابر بن عبدالله انصاری، عامر بن وائلهی کنانی، سعید بن مسیب بن حزن و سعید بن جهان کنانی را میتوان نام برد؛ و اسامی تابعینی که با آن حضرت همزمان بودند نیز به این شرح است:
ابومحمد سعید بن جبیر، محمد بن جبیر بن مطعم، ابوخالد کابلی، قاسم بن عوف، اسماعیل بن عبدالله بن جعفر، ابراهیم و حسن که این از فرزندان محمد بن حنفیه بودند. حبیب بن ابی ثابت، ابو یحیی اسدی، ابوحازم اعرج و سلمه بن دینار المدنی الاقرن القاص. و اما بعضی از اصحاب آن حضرت که بیش از دیگران شهرت داشتند عبارت بودند از: ابوحمزهی ثمالی که تا ایام موسی بن جعفر (ع)، در قید حیات بود. فرات بن احنف که تا زمان امام صادق (ع)، باقی بود. جابر بن محمد بن ابی بکر، ایوب بن حسن، علی بن رافع، ابومحمد قرشی اسدی کوفی، ضحاک بن مزاحم خراسانی که اصل وی از کوفه بوده است. طاووس بن کیسان، ابوعبدالرحمن، حمید بن موسی کوفی، ابان بن تغلب بن رباح، ابوالفضل سدیر بن حکیم بن صهیب صیرفی، قیس بن رمانه، عبدالله برقی و فرزدق شاعر، و از میان موالی و غلامان آن حضرت شعیب را نام برده است.
و چنان که شیخ مفید در احنصاص مینویسد: اصحاب علی بن الحسین (ع)، عبارت بودند از: ابوخالد کابلی کنکر که برخی نام وی را وردان ذکر کرده اند. یحیی بن امالطویل، سعید بن مسیب مخزومی و حکیم بن جبیر.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *