سیره عملی و رفتاری

نماز شب امام سجاد

حضرت سجاد (ع) قبل از خوابیدن خود شخصا از چاه آب کشیده و مقداری از آن را برای وضوی خود کنار میگذاشتند و روی آن را می پوشانیدند تا نه آلوده شده و نه بعضی از حیوانات در آن بیفتند، سپس وقتی برای نماز شب در دل شب از خواب برمیخاستند، ابتدا مسواک میزدند و سپس وضو گرفته و مشغول نماز میشدند.
[صفحه ۱۹۴]
عادت حضرت این بود که آنچه از نافله روز از حضرت فوت شده بود، آن را در شب قضا میکردند.
(نافله روز همان نمازهای مستحبی است که قبل یا بعد از نمازهای واجب خوانده میشود، مثل «نافله صبح» که دو رکعت است و قبل از نماز صبح خوانده میشود. «نافله ظهر» که هشت رکعت است و در قالب چهار دو رکعتی قبل از نماز ظهر و «نافله عصر» نیز هشت رکعت است که به همین ترتیب قبل از نماز عصر خوانده میشود).
حضرت میفرمود: «ای پسرم این عمل بر شما واجب نیست و لکن من دوست دارم هر کدام از شما که خودش را بر کار خیری عادت میدهد، بر آن مداومت داشته باشد.»
«و حضرت همیشه «نماز شب» را به جا میآوردند و هرگز آن را چه در سفر یا در حضر ترک نمیکردند.» [۳۱۶].
حجهای حضرت سجاد
یکی دیگر از عبادتهایی که به شدت مورد علاقه حضرت سجاد (ع) بوده و در طول حیات خود بارها بدان اقدام کردهاند، تشرف به خانه خدا و انجام «مناسک حج» میباشد.
برای بررسی این موضوع میتوان در زمینههای زیر بحث را ارائه نمود.
۱- تشرف به «حج» حضرت در حال کودکی.
۲- حضرت سجاد (ع) و حج با پای پیاده.
۳- تبعیت مردم از حضرت در شروع و پایان حج.
۴- حالت معنوی خاص حضرت به هنگام گفتن «لبیک»
۵- انفاق حضرت در راه تشرف به حج.
۶- خدمت کردن حضرت به حجاج.
۷- تهیه پاکیزهترین ره توشه برای حج.
۸- تعداد حجهای حضرت.
[صفحه ۱۹۵]
۹- بعضی از حالات حضرت در حج.
۱۰- خاطراتی از سفر حج حضرت
۱۱- اعتراض فردی به حضرت سجاد (ع) در راه «مکه» در زمینه ترک جهاد و گزاردن حج و جواب حضرت.
البته باید توجه داشت در زمینه تفصیل انجام «مناسک حج» از جانب حضرت سجاد (ع)، روایات و اسناد فراوانی در دست نمیباشد.
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *