آثار, صحیفه سجادیه

نیایش بیست و هشتم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) ای خداوند، من از روی اخلاص، تنها و تنها تو را برگزیدهام و با همه وجودم به تو روی آوردهام و از هر کس که خود نیازمند )
توست رو بر تافتهام و به هر کس که از نعمت تواش بینیازی نیست تمنّایی نکردهام. و بر آنم که در خواست نیازمندی از نیازمند
دیگر سفاهت رأی است و ضلالت عقل.
۳) چه بسا- ای خداوند من- دیدهام کسانی را که عزّت نه از تو طلبیدهاند و به ذلت افتادهاند و جز از خزانه فضل تو توانگری )
جستهاند و بینوا شدهاند و آهنگ بلندی کردهاند و به پستی گراییدهاند. پس آن دور اندیش که از سر اعتبار نگریسته و چنین کسان
را دیده، در دور اندیشی خویش به راه خطا نرفته است و اختیارش به راه صواب رهنمون گشته است.
۴) تویی- ای سرور و مولای من- که تنها و تنها پیشگاه توست که باید دست طلب به سوی آن دراز کرد، نه هر کس دیگر که از )
او چیزی
______________________________
صفحه ۴۲ از ۸۹
۱] دعای آن حضرت است به هنگام زاری به درگاه خداوند عزّ و جلّ. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۸۴
میطلبند، تنها و تنها درگاه توست که باید از آنجا حاجت خواست، نه هر کس دیگر که از او حاجت میخواهند.
۱) پیش از آنکه دیگری را بخوانم تنها و تنها تو را میخوانم و تنها به تو امید میبندم و تنها دست دعا به آستان تو بر میدارم و )
تنها تو را ندا میدهم.
۲) تویی ای خداوند من که به شمار یکتایی و آن توانایی که در آن ناتوانی راه نیابد، تنها و تنها صفت توست. قدرت و نیرومندی )
و علو درجت و رفعت، تنها و تنها از آن توست.
۳) هر کس جز تو، در زندگیاش خواستار ترحم است، در کارش مغلوب است و مقهور، دستخوش گونهگون حالات است و )
سرگشته گونهگون صفات.
۴) ای خداوند، تو برتر از آنی که تو را همتایانی باشند یا اضدادی، بزرگتر از آنی که تو را همانندانی باشند یا اقرانی. منزهی تو )
و هیچ خدایی جز تو نیست.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۸۶
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *