آثار, صحیفه سجادیه

نیایش سی ام امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافیت بخش از وامی که بدان چهرهام دژم شود و خاطرم پریشان گردد و )
صفحه ۴۳ از ۸۹
فکرم پراکنده ماند و تلاش من در ادای آن به دراز کشد.
۳) خداوندا، به تو پناه میآورم از اندوه وامداری و اندیشه آن و دلمشغولی برای آن و بیخوابی کشیدن در غم آن. پس درود )
بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از وام در پناه خوددار. ای پروردگار من، از تو زنهار میخواهم از ذلت وامداری در این جهان و
از تبعات و عواقب آن پس از مرگ. پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا در امان خود گیر، یا به مالی سرشار یا به کفافی
ناگسستنی.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا از اسراف و زیادهروی دور دار و به بخشش همراه با میانهروی از کجروی )
بازدار و به من بیاموز آن روش نیکو را که هزینهام از درآمد بیش نبود و به لطف خویش از تبذیر نگهدار و روزی من از حلال روان
گردان و انفاقهای مرا
______________________________
۱] دعای آن حضرت است در یاری خواستن بر ادای وام. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۸۹
به راههای خیر متوجه ساز و از من بستان آن مال که مرا مغرور سازد یا به ستمگری اندازد یا به طغیانم کشاند.
۱) ای خداوند، محبوب من گردان همنشینی با درویشان را و یاریام ده که بر مصاحبت آنان شکیبا باشم. هر چه از متاع این جهانی )
از من گرفتهای، در خزاین باقی خود برای من اندوخته گردان. و آنچه را از خواسته دنیوی نصیب من ساختهای و در این جهان به
من عطا کردهای وسیلهای ساز برای رسیدن من به آستان عزّ خود و پیوستن من به مقام قرب خود و دست یافتن من به بهشت جاوید
خود. انک ذو الفضل العظیم و أنت الجواد الکریم.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۹۶
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *