آثار, صحیفه سجادیه

نیایش پانزدهم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) ای خداوند، حمد باد تو را، به سبب آن مایه از تندرستی که همچنان از آن برخوردارم. و نیز حمد باد تو را به سبب این بیماری )
که در تن من پدید آوردهای.
۳) ای خداوند، ندانم کدام یک از این دو حالت سزاوارتر به سپاسگزاری توست و کدام یک از این دو وقت به شکر تو اولی )
است، آیا آن روزگاران تندرستی که مرا از نعم پاکیزه و گوارای خود روزی من ساختی و به طلب خشنودی و فضل خویش به
تلاش وا میداشتی و برای فرمانبرداری خود توفیق میدادی و نیرو میبخشیدی، یا اکنون
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگام بیماری و محنت و بلا. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۹۸
که بیمارم و مرا به این بیماری آزمودهای و این دردها را چونان نعمتی بر من ارمغان داشتهای، تا بار گناهانم را که بر پشتم سنگینی
میکند سبک گردانی و از گناهانی که در آن غرقه گشتهام پاکیزه سازی و مرا به توبه هشدار دهی و یاد کرد نعمت قدیم را سبب
زدودن گناهان کنی؟ ( ۱) ای خداوند، در خلال این احوال بسا اعمال پسندیده است که آن دو فرشته در نامه عمل من نوشتهاند،
اعمالی که نه هیچ دلی در آن اندیشیده و نه هیچ زبانی از آن سخن گفته و نه هیچ اندامی برای آن تحمل رنجی کرده است، بلکه
همه اینها فضل و بخشایش تو بوده است در حق من و احسان و انعام تو بوده است برای من.
۲) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در دل من بیارای آنچه را که تو خود برای من خواستهای و بر من آسان ساز )
آنچه را که تو خود بر سر من فرستادهای. مرا از لوث گناهان پیشین پاک گردان و بدیهایی را که زین پیش مرتکب شدهام از من
بزدای و حلاوت عافیت را در من پدید آور و خنکی سلامت را به من بچشان و اکنون که مرا شفا عنایت میکنی بهبود مرا با عفو
خویش دمساز کن و برخاستن از بسترم را با اغماض و گذشت خویش توأم فرمای و بیرون شدن از چنبر اندوهم را با رحمت خود
قرین گردان و رهاییم را از این محنت با گشایش خویش همراه کن. تویی تو که به فضل خویش احسان میکنی و نعمتهای بیکران
میبخشی. تویی تو بخشاینده کریم و صاحب جلال و بزرگواری.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۰۴
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *