آثار, صحیفه سجادیه

نیایش چهل و سوم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) ای موجود فرمانبردار، ای کوشنده گرمپوی، ای آینده و رونده در منازلی که خداوندت مقرر داشته، ای کارگزار خداوندی بر )
سپهر، ایمان آوردم به آن خداوندی که تاریکیها را به فروغ تو روشن ساخت و سایههای مبهم را به پرتو تو پدیدار کرد و تو را آیتی
از آیات عرصه فرمانروایی و نشانی از نشانههای قدرت خویش گردانید و به افزودن و کاستن و بر آمدن و فرو شدن و درخشندگی
و تیرگی، در فرمان خود گرفت
صفحه ۵۹ از ۸۹
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگام دیدن هلال ماه نو. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۵۹
و در همه این احوال مطیع فرمان او بودهای و شتابان به اراده او در تکاپو.
۱) منزه است ذات پروردگار، شگفتا که در کار تو چه تدبیرها کرده و در آفرینشت چه لطافتها به کار داشته. تو را کلید ماه نو قرار )
داد که در آن کارهای نو خواهد بود.
۲) پس، از آن خداوند که پروردگار من است و پروردگار تو، آفریننده من است و آفریننده تو، تقدیر کننده سرنوشت من است و )
تقدیر کننده سرنوشت تو، صورتگر نقش من است و صورتگر نقش تو، میخواهم که بر محمد و خاندانش درود بفرستد و تو را
هلال برکت گرداند، برکتی که با گذشت روزگار از میان نرود. تو را هلال پاکی و پاکیزگی سازد، آن پاکی که لوث گناهانش
نیالاید. تو را هلال ایمنی از آفات و سلامت از سیئات گرداند، هلال نیکبختی که در آن شور بختی و بد اختری راه نیابد، هلال
فرخندگی که در آن از رنج و بلا نشانی نباشد، هلال آسودگی که از محنت بر کنار بود، هلال نیکی که بدی با آن نیامیزد، هلال
ایمنی و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام.
۳) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در شمار خشنودترین کسان قرار ده که این هلال بر آنان طلوع میکند و )
منزّهترین کسان که به این هلال نگریستهاند و نیکبختترین کسان که در این ماه تو را میپرستند، ما را در این ماه توفیق توبه عنایت
کن و از گناه در امان دار و از ارتکاب معاصی خود حفظ فرمای.
۴) ای خداوند، ما را در این ماه به سپاس نعمت خود برگمار و جامه عافیت بر ما بپوشان و تا نعمت خویش بر ما تمام کنی ما را بر )
آن دار که در طاعت تو به حد کمال بکوشیم، که تو بخشنده نعمتهایی و تو ستودهای.
و درود خدا بر محمد و خاندان طیبین و طاهرین او.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۶۵
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *