احادیث و سخنان

نیت در نگاه امام سجاد

… و انته بنیتی الی احسن النیات… اللهم و فر بلطفک نیتی… (۵۶۹)
خداوندا! نیت و اندیشه های درونی مرا به نیک ترین نیتها و آرمانها منتهی گردان. خداوندا! اندیشه ها و اهداف درونی مرا به لطف خویش پر بار گردان.
و اعنی علی صالح النیه (۵۷۰)
پروردگارا! مرا در راه دستیابی به نیت صالح و نهاد نیک، یاری ده.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *