دیدگاه های دیگران

پندارهای عباد بصری در مورد امام سجاد

هنگامی که «عباد بصری» در راه مکه به حضرت رسید به وی این گونه اعتراض نمود: راحتی و رفاه حج را بر سختی های جهاد برگزیده ای، سپس آیاتی از قرآن در فضیلت جهاد قرائت نمود! امام سوء برداشت و پندار غلط وی را از آیات قرآن رسوا ساخت. و به او خطاب کرد دنباله آیات که شرایط جهاد و مجاهدان در راه خدا را بیان می کند را تلاوت نما. اگر آن شرایط فراهم شود که هیچ گاه با حاکمیت بنی امیه و بنی مروان فراهم نخواهد شد، آنگاه جهاد را بر هر چیز دیگر برمی گزینیم. حضرت با تبیین اندیشه صحیح در جهاد و مبارزه علیه دشمنان دین این سوء برداشت ها را این گونه هشدار داد. بااین گفتار مشروعیت حاکمیت بنی امیه را زیر سؤال برد که آنان شایستگی جهاد در راه دین را ندارند. امام با این اقدام راه سوء برداشت از معارف دینی را بر امثال عباد بست. در مورد کج اندیشی های زهری که مدت ها به عنوان عالم دینی، در خدمت حاکمیت حزب عثمانیه قرار گرفته بود، حضرت نامه بلندی به وی نگاشتند و موارد لغزش های وی را آشکار ساخته و وی را متوجه خطرها نمودند، به وی فرمودند: فردای قیامت را از نگر خویش دور ندار، حقایق را که می دانی پنهان مساز، که خدا حجت را بر علما و اندیشمندان به اتمام رسانیده [ صفحه ۲۲۷] است و از آنان بر بیان حقایق پیمان گرفته است. مپندار که خدا عذر تو را می پذیرد. خائنان جامعه را همراهی نکن و یاور ستمگران قرار مگیر. راه ستمگری را بر آنان هموار مساز. سنگ زیرین آسیاب ستمگران قرار نگیر، که تو را پل عبور برای رسیدن به مطامع خود قرار دهند! برای رسیدن به اهداف گمراهی خود از تو همانند نردبان بهره گیرند! آنگاه برای رهیدن از خطرها که زنجیروار زهری و هر عالم درباری را فرامی گیرد این گونه رهنمود می دهد: باید از تمام موقعیت های اجتماعی خویش که از راه تقرب به دربار باطل به کف آورده ای روی برتابی [۴۵۱] [۴۵۲] این گونه رهنمودها سبب شد که زهری اعتراف کند که علی بن الحسین علیه السلام بیشترین حق را به عهده من دارد، علی بن الحسین علیه السلام اعظم الناس علی منه. [۴۵۳] . این گونه اندیشه زلال عترت بی راهگی این محور را شفاف می سازد و خطر علما و دانشمندان دربار ستمگران را آشکار می سازد و راه آنان را که با نماد دینی بر علیه دین آسیب می رسانند، رسوا می نماید!
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *