معجزات و کرامات

کرامات امام سجاد علیه السلام و خبر دادن از امور غیبی

یکی از روشهای امامان معصوم علیهم السلام برای اثبات امامت خویش، انجام کارهای خارق العاده و خبر داده از آینده و امور
ناپیدا بود. ایشان با این اقدام خود، اثبات میکردند که از جانب خدا به امامت منصوب شدهاند و امامت و ولایت دیگران مشروع
نیست. امام زین العابدین علیه السلام نیز در موارد زیادی از این روش بهره جست و به طور عملی ثابت کرد که ادعای امامتش
درست و مورد رضای خداوند است. برای نمونه، چند مورد از این اقدامها بیان میشود. ۱٫ چنین گزارش شده که بعد از شهادت
امام حسین علیه السلام، محمد بن حنفیه مدعی امامت شد. امام سجاد علیه السلام برای رفع این نزاع، داوری حجر الاسود را به وی
پیشنهاد کرد و محمد پذیرفت. وقتی محمد نتوانست برای امامت خویش، از حجر الاسود شهادت بگیرد، حضرت سجاد علیه السلام
پیش آمد و بعد از دعا، خطاب به سنگ فرمود: به حق آن که میثاق پیامبران، اوصیا و همهی مردم را در تو به امانت گذاشت
میخواهم که به زبان عربی آشکار از وصی و امام بعد از حسین بن علی علیه السلام ما را خبر بدهی. آن گاه سنگ چنان حرکتی
کرد که نزدیک بود از جایش بیفتد. سپس با زبان عربی فصیح گفت: پروردگارا! وصایت و امامت بعد از حسین بن علی
علیه السلام، با علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب، فرزند فاطمه، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله است. محمد با شنیدن این
۲٫ روزی در طواف و استلام حجر [ شهادت، در حالی که ولایت امام سجاد علیه السلام را پذیرفت، بازگشت. [ ۲۱۲ ]. [صفحه ۱۰۳
الاسود، مردی دست بر دست زنی گذاشت و دو دست به هم چسبیدند. پزشکان و دیگران هر چه کوشیدند که آن دو دست را از
هم جدا کنند نتوانستند و نظر به قطع دو دست دادند. در این هنگام که مردم اجتماع کرده بودند، امام سجاد علیه السلام وارد شد و
۳٫ وقتی .[ دست شریف خویش را بر آن دو دست گذاشت و به برکت دست امام علیه السلام دو دست از هم جدا شدند. [ ۲۱۳
عبدالملک به حجاج نامه نوشت که از ریختن خون فرزندان عبدالمطلب دست بکشد، امام علیه السلام در همان ساعت در نامهای،
زمان دقیق نگارش نامه و آن چه عبدالملک در آن نوشته بود، به وی خبر داد. [ ۲۱۴ ]. حضرت با این غیب گویی به خلیفه نشان داد
که او تنها کسی است که با پیامبر صلی الله علیه و آله رابطهی مستقیم دارد و میراث وحی در اختیار اوست؛ از این رو تنها او
[ شایستهی حکومت و ولایت است و امامت و رهبری غیر او باطل است. [صفحه ۱۰۵
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *