آرشیو اخلاق و فضائل

 • ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. [۱۳۴] . نگار عترت را کدام قلم توان مند می نگارد؟! قلم هیچ نویسنده ای […] 0

  فضیلت اهل بیت

  ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. [۱۳۴] . نگار عترت را کدام قلم توان مند می نگارد؟! قلم هیچ نویسنده ای […]

  ادامه ...

 • از جمله خصوصیّات بارز روحیّه امام، برکناری آن حضرت از هر نوع خودخواهی است، و خودخواهی هیچ گونه نفوذی در آن بزرگوار نداشت.مورّخان داستانهای زیادی از تواضع آن حضرت نقل […] 0

  تواضع امام سجاد

  از جمله خصوصیّات بارز روحیّه امام، برکناری آن حضرت از هر نوع خودخواهی است، و خودخواهی هیچ گونه نفوذی در آن بزرگوار نداشت.مورّخان داستانهای زیادی از تواضع آن حضرت نقل […]

  ادامه ...

 • این دو نوع تفاوت (ذاتی و اکتسابی) در آثار دینی تبیین شده است. انسان ها گرچه در داده های فطری همگونند، لیکن در طبیعت با یکدیگر تفاوت دارند. طینت پاک […] 0

  طینت اهل بیت

  این دو نوع تفاوت (ذاتی و اکتسابی) در آثار دینی تبیین شده است. انسان ها گرچه در داده های فطری همگونند، لیکن در طبیعت با یکدیگر تفاوت دارند. طینت پاک […]

  ادامه ...

 • حلم امام سجاد (ع) درباره امیرالمؤمنین گفتاری نقل شده و ایشان فرمودند: برآدم بیخردی گذشتم که به من بد می گفت. از او صرف نظر کردم گویی که او حرفی […] 0

  حلم امام سجاد (ع)

  حلم امام سجاد (ع) درباره امیرالمؤمنین گفتاری نقل شده و ایشان فرمودند: برآدم بیخردی گذشتم که به من بد می گفت. از او صرف نظر کردم گویی که او حرفی […]

  ادامه ...

 • رسیدگی به نیازمندان و تهیدستان از بارزترین امتیازهای ائمه علیه السلام بر سایر انسانها، این است که انسانها معمولا با گرایش به بعدی از ابعاد معنوی یا مادی، از سایر […] 0

  رسیدگی امام سجاد به نیازمندان و تهیدستان

  رسیدگی به نیازمندان و تهیدستان از بارزترین امتیازهای ائمه علیه السلام بر سایر انسانها، این است که انسانها معمولا با گرایش به بعدی از ابعاد معنوی یا مادی، از سایر […]

  ادامه ...

 • صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […] 0

  اخلاق و فضائل امام سجاد (ع) – صبر و حلم

  صبر و بردباری؛ از صفات بارزه و مخصوص ائمهی اطهار علیهمالسلام بوده و حضرت سجاد نیز به داشتن چنین خوی و خصلتی مشهور و معروف بوده است.از دوران جوانی که […]

  ادامه ...

 • تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین علیه السلام از صدای بسیار زیبایی برخوردار بود. در این باره به دو روایت زیر توجه کنید: امام صادق علیه السلام […] 0

  تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام

  تلاوت زیبای امام سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین علیه السلام از صدای بسیار زیبایی برخوردار بود. در این باره به دو روایت زیر توجه کنید: امام صادق علیه السلام […]

  ادامه ...

 • سیاست امام سجاد (ع) امیرالمؤمنین به اقرار همه مورخین از سنّی و شیعه پاسدار اسلام بود و رأی و تدبیر او فوق العاده مفید بود، چنانکه عمر بیشتر از هفتاد […] 0

  سیاست امام سجاد (ع)

  سیاست امام سجاد (ع) امیرالمؤمنین به اقرار همه مورخین از سنّی و شیعه پاسدار اسلام بود و رأی و تدبیر او فوق العاده مفید بود، چنانکه عمر بیشتر از هفتاد […]

  ادامه ...

 • زیباترین شیوه معاشرت امام سجاد علیه السلام در اینجا به برخی از رفتارهایپسندیده امام سجاد علیه السلام که در جذبقلوب و صید دلهای مردم تأثیر فراوانداشته است، اشاره می کنیم: […] 0

  زیباترین شیوه معاشرت امام سجاد علیه السلام

  زیباترین شیوه معاشرت امام سجاد علیه السلام در اینجا به برخی از رفتارهایپسندیده امام سجاد علیه السلام که در جذبقلوب و صید دلهای مردم تأثیر فراوانداشته است، اشاره می کنیم: […]

  ادامه ...

 • یکی دیگر از خصلتهای والای امام سجّاد، پارسایی در دنیا و بی اعتنایی به هر نوع دلخوشی دنیوی بود، براستی که امام زهد و پرهیز کامل از دنیا را پیشه […] 0

  پارسایی امام سجاد در دنیا

  یکی دیگر از خصلتهای والای امام سجّاد، پارسایی در دنیا و بی اعتنایی به هر نوع دلخوشی دنیوی بود، براستی که امام زهد و پرهیز کامل از دنیا را پیشه […]

  ادامه ...