آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • پس از درگذشت معاویهی دوم، اختلاف شدیدی بین مردم شام بروز کرد. از جملهی امراء بنی امیه «مروان بن حکم» بزرگ خاندان بنی امیه که پسر عموی عثمان بود و […] 0

  حکومت مروان

  پس از درگذشت معاویهی دوم، اختلاف شدیدی بین مردم شام بروز کرد. از جملهی امراء بنی امیه «مروان بن حکم» بزرگ خاندان بنی امیه که پسر عموی عثمان بود و […]

  ادامه ...

 • هنگامی که بازماندگان شهدای کربلا را به صورت اسیر وارد کوفه کرده و نزد ابن زیاد فرماندار جلاد کوفه بردند ، او که بر مسند غرور تکیه داده بود ، […] 0

  امام سجاد در مجلس ابن زیاد

  هنگامی که بازماندگان شهدای کربلا را به صورت اسیر وارد کوفه کرده و نزد ابن زیاد فرماندار جلاد کوفه بردند ، او که بر مسند غرور تکیه داده بود ، […]

  ادامه ...

 • یازده روز پس از این جنایت، یزید به هلاکت رسید و ابن زبیر و هوادارانش همچنان در محاصره، مقاومت میکردند و رفته رفته، وضع آنان خطرناکتر میشد تا اینکه بعد […] 0

  مرگ یزید

  یازده روز پس از این جنایت، یزید به هلاکت رسید و ابن زبیر و هوادارانش همچنان در محاصره، مقاومت میکردند و رفته رفته، وضع آنان خطرناکتر میشد تا اینکه بعد […]

  ادامه ...

 • در مسجد الحرام، عبدالملک مروان در حال طواف بود و علی بن الحسین نیز پیشاپیش او طواف می کرد و اعتنایی به عبدالملک که پشت سر آن حضرت قرار گرفته […] 0

  دلایل امامت امام سجاد

  در مسجد الحرام، عبدالملک مروان در حال طواف بود و علی بن الحسین نیز پیشاپیش او طواف می کرد و اعتنایی به عبدالملک که پشت سر آن حضرت قرار گرفته […]

  ادامه ...

 • مسالهی اهانتهای مکرر «یزید بن معاویه» – که لعنت ابدی خداوند بر او باد -به سر مبارک و نورانی حضرت سیدالشهداء (ع) از مسلمات تاریخی است و تمام گزارشگران آن […] 0

  اهانت یزید به سر مبارک حضرت سیدالشهداء

  مسالهی اهانتهای مکرر «یزید بن معاویه» – که لعنت ابدی خداوند بر او باد -به سر مبارک و نورانی حضرت سیدالشهداء (ع) از مسلمات تاریخی است و تمام گزارشگران آن […]

  ادامه ...

 • مورخان، دوران امامت علی بن الحسین – علیه السلام – را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ (۷۴) سال و برخی ۳۴ (۷۵) سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ (۷۶) سال […] 0

  دوران امامت امام سجاد

  مورخان، دوران امامت علی بن الحسین – علیه السلام – را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ (۷۴) سال و برخی ۳۴ (۷۵) سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ (۷۶) سال […]

  ادامه ...

 • حاکمیت حزب عثمانیه در زمان امام سجاد علیه السلام بدون تردید از نوع اول حکومت داری است، که با اهرم های فشار خشونت و ارعاب و فرهنگ سازی پدید آمده […] 0

  ساختار حزب عثمانیه زمان امام سجاد

  حاکمیت حزب عثمانیه در زمان امام سجاد علیه السلام بدون تردید از نوع اول حکومت داری است، که با اهرم های فشار خشونت و ارعاب و فرهنگ سازی پدید آمده […]

  ادامه ...

 • طبری نوشته است هنگامی که یزید، مسلم بن عقبه را به مدینه می‌فرستاد بدو گفت: علی بن الحسین در کار شورشیان دخالتی نداشته است، دست از او بازدار و با […] 0

  رفتار مسلم بن عقبه با امام سجاد

  طبری نوشته است هنگامی که یزید، مسلم بن عقبه را به مدینه می‌فرستاد بدو گفت: علی بن الحسین در کار شورشیان دخالتی نداشته است، دست از او بازدار و با […]

  ادامه ...

 • ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیه السلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام […] 0

  دلائل امامت امام سجاد (ع)

  ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیه السلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام […]

  ادامه ...

 • «مروان حکم» پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از خلافت، خود را به عنوان خلیفهی مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس […] 0

  فعالیت مروان در شام

  «مروان حکم» پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از خلافت، خود را به عنوان خلیفهی مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس […]

  ادامه ...