آرشیو از دیدگاه قرآن

 • خدای عزیز بر بنده مؤمن ذلت روا نمی دارد. و هر انسانی که می خواهد عزیز و سر بلند باشد می داند که سربلندی در همگون شدن با آموزه های […] 0

  عزت نفس در قرآن و روایات

  خدای عزیز بر بنده مؤمن ذلت روا نمی دارد. و هر انسانی که می خواهد عزیز و سر بلند باشد می داند که سربلندی در همگون شدن با آموزه های […]

  ادامه ...

 • صحنه قیامت که در پیش روی همگان قرار دارد، صحنه ای است که ویژگی هایش با این سرا تفاوت دارد. نورانیت و تاریکی آن صحنه، خنده ها و گریه های […] 0

  چهره های خندان در قیامت در قرآن

  صحنه قیامت که در پیش روی همگان قرار دارد، صحنه ای است که ویژگی هایش با این سرا تفاوت دارد. نورانیت و تاریکی آن صحنه، خنده ها و گریه های […]

  ادامه ...

 • حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -علیهالسلام- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […] 0

  توصیف حضرت سجاد در کلام ربوبی

  حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -علیهالسلام- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […]

  ادامه ...

 • بر اساس تصریح قرآن زندگی شهید از سایرین متفاوت است. بزرگ ترین امتیازی که در برار شهادت نصیب شهید می شود، زندگی برتر است، و لا تقولوا لمن یقتل فی […] 0

  فضیلت شهادت در قرآن

  بر اساس تصریح قرآن زندگی شهید از سایرین متفاوت است. بزرگ ترین امتیازی که در برار شهادت نصیب شهید می شود، زندگی برتر است، و لا تقولوا لمن یقتل فی […]

  ادامه ...

 • آموزه های دینی از خطر و پی آمدهای ستم هماره هشدار می دهند. دین بر هیچ انسانی روا نمی بیند که بر حقوق دیگری ستم روا دارد. [ صفحه ۱۳۱] […] 0

  هشدار از ستم در قرآن

  آموزه های دینی از خطر و پی آمدهای ستم هماره هشدار می دهند. دین بر هیچ انسانی روا نمی بیند که بر حقوق دیگری ستم روا دارد. [ صفحه ۱۳۱] […]

  ادامه ...

 • از محورهای دیگر انفاق، این است که چگونه باید انفاق نمود؟ آیا انفاق آشکارا بهتر است، یا پنهانی بودن انفاق مطلوب است؟ در پاسخ این سؤال می توان از رهنمودهای […] 0

  انفاق پنهان در قرآن و روایات

  از محورهای دیگر انفاق، این است که چگونه باید انفاق نمود؟ آیا انفاق آشکارا بهتر است، یا پنهانی بودن انفاق مطلوب است؟ در پاسخ این سؤال می توان از رهنمودهای […]

  ادامه ...

 • بر همین اساس انسان ها فراخوانده می شوند که به این سمت و سو بشتابند، و سارعوا الی مغفره من ربکم. [۱۵۹] «به سوی مغفرت و بخشش پروردگار خویش بشتابید.» […] 0

  بخشش و مغفرت در قرآن

  بر همین اساس انسان ها فراخوانده می شوند که به این سمت و سو بشتابند، و سارعوا الی مغفره من ربکم. [۱۵۹] «به سوی مغفرت و بخشش پروردگار خویش بشتابید.» […]

  ادامه ...

 • از شاخص ترین رفتار آموزنده عترت، انس با قرآن است. آنان هماره قرآن را قرائت و در آیات آن اندیشه می نمودند. ژرفای بی پایان قرآن که مملو از گوهرهای […] 0

  رفتار آموزنده عترت انس با قرآن

  از شاخص ترین رفتار آموزنده عترت، انس با قرآن است. آنان هماره قرآن را قرائت و در آیات آن اندیشه می نمودند. ژرفای بی پایان قرآن که مملو از گوهرهای […]

  ادامه ...

 • حدیث دیگری نیز توسط جابرین عبدالله نقل شده است که به عنوان حدیث لوح مشهور می باشد. مضمون آن حدیث چنین است:امام صادق – علیه السلام – می فرماید: پدرم […] 0

  حدیث لوح بر امامت امام سجاد

  حدیث دیگری نیز توسط جابرین عبدالله نقل شده است که به عنوان حدیث لوح مشهور می باشد. مضمون آن حدیث چنین است:امام صادق – علیه السلام – می فرماید: پدرم […]

  ادامه ...

 • لیکن خلوص انفاق کننده، اگر با آشکارا نمودن آسیب نمی بیند، و طرف نیازمند شخصیت حقوقی است نه حقیقی، مانند این که یک مؤسسه خیریه است، در این صورت اگر […] 0

  انفاق آشکار در قرآن و روایات

  لیکن خلوص انفاق کننده، اگر با آشکارا نمودن آسیب نمی بیند، و طرف نیازمند شخصیت حقوقی است نه حقیقی، مانند این که یک مؤسسه خیریه است، در این صورت اگر […]

  ادامه ...