آرشیو از دیدگاه قرآن

 • حدیث دیگری نیز توسط جابرین عبدالله نقل شده است که به عنوان حدیث لوح مشهور می باشد. مضمون آن حدیث چنین است:امام صادق – علیه السلام – می فرماید: پدرم […] 0

  حدیث لوح بر امامت امام سجاد

  حدیث دیگری نیز توسط جابرین عبدالله نقل شده است که به عنوان حدیث لوح مشهور می باشد. مضمون آن حدیث چنین است:امام صادق – علیه السلام – می فرماید: پدرم […]

  ادامه ...

 • حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -علیهالسلام- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […] 0

  توصیف حضرت سجاد در کلام ربوبی

  حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -علیهالسلام- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […]

  ادامه ...

 • حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -(ع)- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […] 0

  توصیف حضرت سجاد در کلام ربوبی

  حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -(ع)- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […]

  ادامه ...