آرشیو زندگینامه

 • آنگاه که زمان شهادت آن حضرت نزدیک شد به فرزندش امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای محمد، امشب چه شبی است؟ امام باقر علیه السلام آن شب را نام […] 0

  هنگام شهادت امام سجاد

  آنگاه که زمان شهادت آن حضرت نزدیک شد به فرزندش امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای محمد، امشب چه شبی است؟ امام باقر علیه السلام آن شب را نام […]

  ادامه ...

 • نهضت توابین که پس از حادثه جانگداز کربلا به صورت پنهانی آغاز شده بود، در سالهای ۶۴ و ۶۵ هجری به اوج خود رسیده و به تهدید جدی بر ضد […] 0

  قیام توابین

  نهضت توابین که پس از حادثه جانگداز کربلا به صورت پنهانی آغاز شده بود، در سالهای ۶۴ و ۶۵ هجری به اوج خود رسیده و به تهدید جدی بر ضد […]

  ادامه ...

 • مرحوم محدث قمی در سفینه دربارهی محمد بن مسلم زهری میگوید:«و اختلفت کلمات علمائنا فی مدحه و قدحه» سپس قسمتی از سخنان بزرگان را دربارهی او نقل میکند.امام سجاد علیهالسلام […] 0

  زهری در خدمت ظالمان

  مرحوم محدث قمی در سفینه دربارهی محمد بن مسلم زهری میگوید:«و اختلفت کلمات علمائنا فی مدحه و قدحه» سپس قسمتی از سخنان بزرگان را دربارهی او نقل میکند.امام سجاد علیهالسلام […]

  ادامه ...

 • الثالثه عشره مناجاه الذاکرینبسم الله الرحمن الرحیم الهی لو لا الواجب من قبول امرک لنزهتک من (عن) ذکری ایاک علی ان ذکری لک بقدری لا بقدرک و ما عسی ان […] 0

  مناجات یاد کنندگان

  الثالثه عشره مناجاه الذاکرینبسم الله الرحمن الرحیم الهی لو لا الواجب من قبول امرک لنزهتک من (عن) ذکری ایاک علی ان ذکری لک بقدری لا بقدرک و ما عسی ان […]

  ادامه ...

 • مرحوم علامه مجلسی – رحمه الله علیه – در بحارالانوار در باب مربوط به احوال «مختار ابن ابیعبید الثقفی» میفرماید: در اینجا رساله شرح الثار تالیف شیخ فاضل پرهیزگار «جعفر […] 0

  اعتقادابی بجیر به کیسانیه

  مرحوم علامه مجلسی – رحمه الله علیه – در بحارالانوار در باب مربوط به احوال «مختار ابن ابیعبید الثقفی» میفرماید: در اینجا رساله شرح الثار تالیف شیخ فاضل پرهیزگار «جعفر […]

  ادامه ...

 • «عبدالله بن عمر» که با حضرت امیر علیهالسلام بیعت نکرده بود، همین که حجاج بن یوسف وارد مدینه شد شبانه از ترس به نزد حجاج رفت و دست بیعت به […] 0

  بیعت عبدالله عمر با حجاج

  «عبدالله بن عمر» که با حضرت امیر علیهالسلام بیعت نکرده بود، همین که حجاج بن یوسف وارد مدینه شد شبانه از ترس به نزد حجاج رفت و دست بیعت به […]

  ادامه ...

 • از القابی که امام علیه السلام بدان شهرت داشت لقب «ابن الخیرتین» بود و خود به این لقب افتخار می کرد و می فرمود:______________________________(۱) مناقب ابن شهر اشوب.(۲) فصول المهمه […] 0

  القاب امام سجاد ابن الخیرتین

  از القابی که امام علیه السلام بدان شهرت داشت لقب «ابن الخیرتین» بود و خود به این لقب افتخار می کرد و می فرمود:______________________________(۱) مناقب ابن شهر اشوب.(۲) فصول المهمه […]

  ادامه ...

 • یکی از سنتهای الهی که دربارهی مادران ائمهی هدی علیهمالسلام جاری شده این است که همواره با دامنهای پاک و به دور از هر نوع شرک و آلودگی میزیستهاند. زیرا […] 0

  مادر امام سجاد شاه زنان

  یکی از سنتهای الهی که دربارهی مادران ائمهی هدی علیهمالسلام جاری شده این است که همواره با دامنهای پاک و به دور از هر نوع شرک و آلودگی میزیستهاند. زیرا […]

  ادامه ...

 • در زمینه کیفیت گذران آخرین لحظات حیات طیبه حضرت سجاد -علیهالسلام- چند روایت وجود دارد که در دو قسمت قابل جمع بندی است.۱- «ابوحمزه ثمالی» از حضرت ابیجعفر امام باقر […] 0

  لحظات آخر حیات حضرت سجاد

  در زمینه کیفیت گذران آخرین لحظات حیات طیبه حضرت سجاد -علیهالسلام- چند روایت وجود دارد که در دو قسمت قابل جمع بندی است.۱- «ابوحمزه ثمالی» از حضرت ابیجعفر امام باقر […]

  ادامه ...

 • در این مرحله، هر قیامی که برای خونخواهی شهدای کربلا بود، امام علیه السلام آن را تأیید میکرد و مردم را برای پیوستن به آنتشویق میکرد؛ و آن جا که […] 0

  دوره ی قیامها و شورشها و امامت امام سجاد علیه السلام

  در این مرحله، هر قیامی که برای خونخواهی شهدای کربلا بود، امام علیه السلام آن را تأیید میکرد و مردم را برای پیوستن به آنتشویق میکرد؛ و آن جا که […]

  ادامه ...