آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • بزرگترین آرزوی «عبدالله بن زبیر» از همان ایام جوانی رسیدن به قدرت و حکومت بود، و به دنبال فرصت مناسب میگشت تا این که معاویه مرد و «یزید» روی کار […] 0

  آرزوی عبدالله بن زبیر

  بزرگترین آرزوی «عبدالله بن زبیر» از همان ایام جوانی رسیدن به قدرت و حکومت بود، و به دنبال فرصت مناسب میگشت تا این که معاویه مرد و «یزید» روی کار […]

  ادامه ...

 • مقدمهپس از حوادث خونبار روز عاشورا و اسارت حضرت علی بن الحسین (ع) و سایر بازماندگان نهضت عاشورا و انتقال به «کوفه» و سپس به «شام» که در خلال آن […] 0

  حضور حضرت سجاد در مدینه تا هنگام وفات

  مقدمهپس از حوادث خونبار روز عاشورا و اسارت حضرت علی بن الحسین (ع) و سایر بازماندگان نهضت عاشورا و انتقال به «کوفه» و سپس به «شام» که در خلال آن […]

  ادامه ...

 • تمایز قیام توابین و قیام مختار فرقی که میان این دو قیام مشهود می باشد، این است که در قیام توابین، تنها انگیزه قیامگران، انتقام از قاتلان حسین بن علی […] 0

  تمایز قیام توابین و قیام مختار

  تمایز قیام توابین و قیام مختار فرقی که میان این دو قیام مشهود می باشد، این است که در قیام توابین، تنها انگیزه قیامگران، انتقام از قاتلان حسین بن علی […]

  ادامه ...

 • در روایت آمده است که از امام سجاد (ع) پرسیدند سختترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: «الشام»، «الشام»، «الشام». [۱۹۸].در همین رابطه نقل […] 0

  مصائب حضرت سجاد و اسرا در شام

  در روایت آمده است که از امام سجاد (ع) پرسیدند سختترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: «الشام»، «الشام»، «الشام». [۱۹۸].در همین رابطه نقل […]

  ادامه ...

 • آل سعود و تخریب بقیع ! (بقیع) آرامگاه مردان و زنان مؤمنی است که دل های عاشقان را به سوی خود پرواز می دهد. غربت بقیع از چند جنبه است […] 0

  آل سعود و تخریب بقیع

  آل سعود و تخریب بقیع ! (بقیع) آرامگاه مردان و زنان مؤمنی است که دل های عاشقان را به سوی خود پرواز می دهد. غربت بقیع از چند جنبه است […]

  ادامه ...

 • جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی، ابوالفضل، ماهیت قیام مختار.دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […] 0

  شخصیت مختار

  جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی، ابوالفضل، ماهیت قیام مختار.دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […]

  ادامه ...

 • چهار سال فعالیت پنهانی [ ۳۶۴ ] توابین، با مرگ یزید بن معاویه و انتقال خلافت به مروانیان علنی شد. مرگ یزید زمینههایمساعدی را در عراق فراهم ساخت؛ هرج و […] 0

  فرجام قیام توابین

  چهار سال فعالیت پنهانی [ ۳۶۴ ] توابین، با مرگ یزید بن معاویه و انتقال خلافت به مروانیان علنی شد. مرگ یزید زمینههایمساعدی را در عراق فراهم ساخت؛ هرج و […]

  ادامه ...

 • نیروهای توابین، در منطقهی «عین الورده» با دشمن مواجه شدند، ابن زیاد فرماندهی کل نیروهای دشمن بود و «حصین بن نمیر» از فرماندهان «ابن زیاد» بود.این دو نیرو در مقابل […] 0

  شکست توابین

  نیروهای توابین، در منطقهی «عین الورده» با دشمن مواجه شدند، ابن زیاد فرماندهی کل نیروهای دشمن بود و «حصین بن نمیر» از فرماندهان «ابن زیاد» بود.این دو نیرو در مقابل […]

  ادامه ...

 • با مرگ معاویه و آغاز زمامداری یزید، فصل تازهای در تاریخ سیاسی اسلام گشوده شد. یزید جوانی بود که نه تنها از تربیت دینیبهرهای نداشت؛ بلکه بنابر اعتقاد بعضی از […] 0

  زمامداری یزید و امامت امام سجاد علیه السلام

  با مرگ معاویه و آغاز زمامداری یزید، فصل تازهای در تاریخ سیاسی اسلام گشوده شد. یزید جوانی بود که نه تنها از تربیت دینیبهرهای نداشت؛ بلکه بنابر اعتقاد بعضی از […]

  ادامه ...

 • از حضرت زین العابدین علیهالسلام نقل شده است که: «من با پدرم بودم در شبی که در صبح آن به شهادت رسید، پس حضرت به اصحابش فرمود: این شب است! […] 0

  وضعیت امام سجاد در شب عاشورا

  از حضرت زین العابدین علیهالسلام نقل شده است که: «من با پدرم بودم در شبی که در صبح آن به شهادت رسید، پس حضرت به اصحابش فرمود: این شب است! […]

  ادامه ...