آرشیو محل دفن

 • و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله . . .مردان و زنان با […] 0

  دعای امام سجاد بر نزدیکانش

  و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله . . .مردان و زنان با […]

  ادامه ...

 • و انزلنامن السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون (۷۴) .و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم ، و آنرا در زمین (در […] 0

  دعای امام سجاد برای درخواست باران

  و انزلنامن السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون (۷۴) .و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم ، و آنرا در زمین (در […]

  ادامه ...

 • بارالها، من در پیشگاه تو عذر میخواهم از مظلومی که در حضور من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و از احسانی که دربارهی من […] 0

  دعای امام سجاد در حقوق بندگان

  بارالها، من در پیشگاه تو عذر میخواهم از مظلومی که در حضور من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و از احسانی که دربارهی من […]

  ادامه ...

 • و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (۱۶۷) .و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و […] 0

  دعای امام سجاد هنگام ختم قرآن

  و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (۱۶۷) .و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و […]

  ادامه ...

 • العاشره مناجاه المتوسلینبسم الله الرحمن الرحیم الهی لیس لی وسیله الیک الا عواطف رافتک و لا لی ذریعه الیک الا عوارف رحمتک و شفاعه نبیک نبی الرحمه و منقذ الامه[صفحه […] 0

  مناجات توسل کنندگان

  العاشره مناجاه المتوسلینبسم الله الرحمن الرحیم الهی لیس لی وسیله الیک الا عواطف رافتک و لا لی ذریعه الیک الا عوارف رحمتک و شفاعه نبیک نبی الرحمه و منقذ الامه[صفحه […]

  ادامه ...

 • محل دفن امام سجاد (ع) حضرت زین العابدین علیه السلام پس از تشییع باشکوه مردم مدینه، در بقیع که قبور بسیاری از اولیاء خداوند، همسران پیامبر، فاطمه بنت اسد و […] 0

  محل دفن امام سجاد (ع)

  محل دفن امام سجاد (ع) حضرت زین العابدین علیه السلام پس از تشییع باشکوه مردم مدینه، در بقیع که قبور بسیاری از اولیاء خداوند، همسران پیامبر، فاطمه بنت اسد و […]

  ادامه ...

 • مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […] 0

  مناجات راغبین

  مناجات الخامسه مناجات الراغبینبسم الله الرحمن الرحیم الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی […]

  ادامه ...

 • ستایش به درگاه خداوندی سزاوار است که پروردگار کائنات است.ای آفریدگار بزرگ! به درگاه تو ستایش و نیایش آورم که آسمان و زمین را ایجاد کردهای و با جلال و […] 0

  دعا امام سجاد در روز عرفه

  ستایش به درگاه خداوندی سزاوار است که پروردگار کائنات است.ای آفریدگار بزرگ! به درگاه تو ستایش و نیایش آورم که آسمان و زمین را ایجاد کردهای و با جلال و […]

  ادامه ...

 • در دعای عذر تقصیر در پیشگاه خداوند متعال، یکی از نعمتهای خداوند بر بندگان را بیان کرده است که چگونه به گناهکاران و طغیانگران سرکش فرصت میدهد و بلافاصله بعد […] 0

  دعای عذر تقصیر امام سجاد

  در دعای عذر تقصیر در پیشگاه خداوند متعال، یکی از نعمتهای خداوند بر بندگان را بیان کرده است که چگونه به گناهکاران و طغیانگران سرکش فرصت میدهد و بلافاصله بعد […]

  ادامه ...

 • انا لننضر رسلنا و الذین امنوا فی الحیوه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد(۱۱۸) .ما به یقین پیامبران خود و کسانی که ایمان آورده اند ، در زندگی دنیا و (در […] 0

  دعای امام سجاد برای اداء قرض

  انا لننضر رسلنا و الذین امنوا فی الحیوه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد(۱۱۸) .ما به یقین پیامبران خود و کسانی که ایمان آورده اند ، در زندگی دنیا و (در […]

  ادامه ...