آرشیو زندگینامه

 • از نیمه ی دوم خلافت عثمان به بعد، یعنی از سال سی ام هجری، خانوادههایی از اشراف و ثروتمندان قریش که درآمد فراوانی ازخزانهی دولت به چنگ آورده بودند و […] 0

  انحطاط اخلاقی در عصر حاکمیت یزید

  از نیمه ی دوم خلافت عثمان به بعد، یعنی از سال سی ام هجری، خانوادههایی از اشراف و ثروتمندان قریش که درآمد فراوانی ازخزانهی دولت به چنگ آورده بودند و […]

  ادامه ...

 • ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت أیدی الناس [۲۳۸].چنانکه دیدیم واکنش حادثه‌ی کربلا نخست با آمدن اسیران به کوفه پدید گردید. با همه سختگیری پسر زیاد در حوزه‌ی […] 0

  اعتراض عبدالله بن عفیف بعد از عاشورا

  ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت أیدی الناس [۲۳۸].چنانکه دیدیم واکنش حادثه‌ی کربلا نخست با آمدن اسیران به کوفه پدید گردید. با همه سختگیری پسر زیاد در حوزه‌ی […]

  ادامه ...

 • پس از پایان یافتن مجلس «عبیدالله بن زیاد»، آن پلید دستور داد تا امام سجاد (ع) و اهل بیت را به خانهای که جنب مسجد اعظم کوفه قرار داشت، برده […] 0

  امام سجاد در زندان کوفه

  پس از پایان یافتن مجلس «عبیدالله بن زیاد»، آن پلید دستور داد تا امام سجاد (ع) و اهل بیت را به خانهای که جنب مسجد اعظم کوفه قرار داشت، برده […]

  ادامه ...

 • امام سجاد، اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر شکیبایی و مظهر آمیختگی علم و حلم پس از ایفای وظیفه الهی خود و حفظ ارزشهای دین و پاسداری از تشکل […] 0

  شهادت امام سجاد

  امام سجاد، اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر شکیبایی و مظهر آمیختگی علم و حلم پس از ایفای وظیفه الهی خود و حفظ ارزشهای دین و پاسداری از تشکل […]

  ادامه ...

 • غمبارترین فصل تحقیق پیرامون شخصیتهای متعالی و آرمانی بندگان برگزیدهی حضرت حق، حدیث جدایی و فراق آن عزیزان است که از یک سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و […] 0

  مسمومیت و شهادت حضرت سجاد

  غمبارترین فصل تحقیق پیرامون شخصیتهای متعالی و آرمانی بندگان برگزیدهی حضرت حق، حدیث جدایی و فراق آن عزیزان است که از یک سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و […]

  ادامه ...

 • اخبار مربوط به امام سجاد (ع)، در بخش زندگانی امام حسین (ع)، به تفصیل بیان گردیده است. و در اینجا احتیاج به تکرار آنها نخواهد بود. در این بخش تنها […] 0

  امام سجاد علیه السلام در واقعه کربلا

  اخبار مربوط به امام سجاد (ع)، در بخش زندگانی امام حسین (ع)، به تفصیل بیان گردیده است. و در اینجا احتیاج به تکرار آنها نخواهد بود. در این بخش تنها […]

  ادامه ...

 • از جانب مادر نیز علی بن الحسین علیه السلام از بانوی فرزانه و پاک دامن و شایسته ای، از تبار ایران زمین به نام «شهربانو» می باشد. وی که پادشاه […] 0

  مادر امام سجاد

  از جانب مادر نیز علی بن الحسین علیه السلام از بانوی فرزانه و پاک دامن و شایسته ای، از تبار ایران زمین به نام «شهربانو» می باشد. وی که پادشاه […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیهالسلام در اول سال ۹۵ به علت سمی که به دستور ولید با سعایت برادرش هشام به آن حضرت دادند به شهادت رسیدند و آن حضرت را […] 0

  شهادت امام سجاد

  امام زین العابدین علیهالسلام در اول سال ۹۵ به علت سمی که به دستور ولید با سعایت برادرش هشام به آن حضرت دادند به شهادت رسیدند و آن حضرت را […]

  ادامه ...

 • از القابی که امام علیه السلام بدان شهرت داشت لقب «ابن الخیرتین» بود و خود به این لقب افتخار می کرد و می فرمود:______________________________(۱) مناقب ابن شهر اشوب.(۲) فصول المهمه […] 0

  القاب امام سجاد ابن الخیرتین

  از القابی که امام علیه السلام بدان شهرت داشت لقب «ابن الخیرتین» بود و خود به این لقب افتخار می کرد و می فرمود:______________________________(۱) مناقب ابن شهر اشوب.(۲) فصول المهمه […]

  ادامه ...

 • برای حضرت علی بن الحسین علیهالسلام در کتب روائی و تاریخی کنیههای متعددی ذکر شده است.در کتاب مناقب تالیف «ابنشهر آشوب» این کنیهها برای حضرت آمده است: «ابوالحسن»، «ابومحمد»، «ابوالقاسم» […] 0

  کنیه های امام چهارم

  برای حضرت علی بن الحسین علیهالسلام در کتب روائی و تاریخی کنیههای متعددی ذکر شده است.در کتاب مناقب تالیف «ابنشهر آشوب» این کنیهها برای حضرت آمده است: «ابوالحسن»، «ابومحمد»، «ابوالقاسم» […]

  ادامه ...