آرشیو زندگینامه

 • مرگ یزید در ربیع الاول سال ۶۴ هجری هر چند به روایارویی سپاه شام و مردم مکه پایان داد ولی ادعای ابن زبیر برای خلافت همچنان استمرار یافت.عبدالله بن زبیر […] 0

  فتنه عبدالله بن زبیر

  مرگ یزید در ربیع الاول سال ۶۴ هجری هر چند به روایارویی سپاه شام و مردم مکه پایان داد ولی ادعای ابن زبیر برای خلافت همچنان استمرار یافت.عبدالله بن زبیر […]

  ادامه ...

 • جهان اسلام در عصر امامت حضرت سجاد (ع) یکی از اسفبارترین دوران خود را سپری میکرد؛ از نظر نظام سیاسی حاکم، بخش وسیعی از قلمرو اسلامی تحت حاکمیت و سیطره […] 0

  اوضاع زمانه حضرت سجاد در مدینه

  جهان اسلام در عصر امامت حضرت سجاد (ع) یکی از اسفبارترین دوران خود را سپری میکرد؛ از نظر نظام سیاسی حاکم، بخش وسیعی از قلمرو اسلامی تحت حاکمیت و سیطره […]

  ادامه ...

 • گذری کوتاه بر زندگی امام سجاد علیه‌السلام چرا امام، سجاد لقب یافت؟ امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم، هیچ یک از نعمت های الهی را یاد نمی کرد، مگر آنکه […] 0

  گذری کوتاه بر زندگی امام سجاد علیه‌السلام

  گذری کوتاه بر زندگی امام سجاد علیه‌السلام چرا امام، سجاد لقب یافت؟ امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم، هیچ یک از نعمت های الهی را یاد نمی کرد، مگر آنکه […]

  ادامه ...

 • حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما با کنیزی که برای امام حسن علیهالسلام بود، ازدواج کردند. این خبر به اطلاع «عبدالملک بن مروان» رسید و […] 0

  همسر امام چهارم نقل امام صادق

  حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما با کنیزی که برای امام حسن علیهالسلام بود، ازدواج کردند. این خبر به اطلاع «عبدالملک بن مروان» رسید و […]

  ادامه ...

 • چون امر بر حضرت حسین (ع) تنگ شد و تنهای تنها ماند به خیمههای پسران پدرش ملتفت شد و آن را از آنان خالی یافت. سپس به سراغ خیمههای بنی […] 0

  آخرین وداع امام حسین با امام سجاد

  چون امر بر حضرت حسین (ع) تنگ شد و تنهای تنها ماند به خیمههای پسران پدرش ملتفت شد و آن را از آنان خالی یافت. سپس به سراغ خیمههای بنی […]

  ادامه ...

 • بدین ترتیب، مختار به امید نجات مرکز حکومت یعنی «کوفه» با یاران اندک خود شبانه به شهر بازگشتند. لشکر مصعب هم راهی کوفه شدند و جنگ در داخل شهر آغاز […] 0

  محاصره مختار

  بدین ترتیب، مختار به امید نجات مرکز حکومت یعنی «کوفه» با یاران اندک خود شبانه به شهر بازگشتند. لشکر مصعب هم راهی کوفه شدند و جنگ در داخل شهر آغاز […]

  ادامه ...

 • سجده های حضرت سجاد علیه السلام « سجده » برای خداوند یعنی گذاشتن پیشانی روی خاک از سر تواضع و اظهار عبودیت و ذلت مقابل حق تعالی یکی از مصادیق […] 0

  سجده های حضرت سجاد علیه السلام

  سجده های حضرت سجاد علیه السلام « سجده » برای خداوند یعنی گذاشتن پیشانی روی خاک از سر تواضع و اظهار عبودیت و ذلت مقابل حق تعالی یکی از مصادیق […]

  ادامه ...

 • امام چهارم حضرت زین العابدین علیهالسلام دارای همسران متعددی میباشند که اکثر آنها «امولد» [۵۱] بودهاند.یکی از همسران حضرت سجاد علیهالسلام علیا مخدره حضرت فاطمه (امعبدالله) دختر حضرت امام حسن […] 0

  همسران امام چهارم

  امام چهارم حضرت زین العابدین علیهالسلام دارای همسران متعددی میباشند که اکثر آنها «امولد» [۵۱] بودهاند.یکی از همسران حضرت سجاد علیهالسلام علیا مخدره حضرت فاطمه (امعبدالله) دختر حضرت امام حسن […]

  ادامه ...

 • مادر امام سجاد علیه السلام طلیعه از آنجا که بخشی از زندگی و تربیت معصومان علیهم السلام به مسئله (مادر و نیاکان مادری) آنان، اختصاص دارد؛ زیبنده است که در […] 0

  مادر امام سجاد علیه السلام

  مادر امام سجاد علیه السلام طلیعه از آنجا که بخشی از زندگی و تربیت معصومان علیهم السلام به مسئله (مادر و نیاکان مادری) آنان، اختصاص دارد؛ زیبنده است که در […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت زین العابدین علیهالسلام که رهبری امت اسلامی را پس از شهادت پدر بزرگوارش به دوش دارد، در هر مقطع از زمان نقش بینظیر خود را در انجام رسالت سنگین […] 0

  ورود امام سجاد به مدینه

  اشارهحضرت زین العابدین علیهالسلام که رهبری امت اسلامی را پس از شهادت پدر بزرگوارش به دوش دارد، در هر مقطع از زمان نقش بینظیر خود را در انجام رسالت سنگین […]

  ادامه ...