آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • «ابوحمزه ثمالی» میگوید: «حضرت علی بن الحسین (ع) را دیدم که نشسته بودند در حالی که یکی از پاهای خود را بر روی ران پای دیگر گذاشته بودند. من عرض […] 0

  نحوه نشستن حضرت سجاد

  «ابوحمزه ثمالی» میگوید: «حضرت علی بن الحسین (ع) را دیدم که نشسته بودند در حالی که یکی از پاهای خود را بر روی ران پای دیگر گذاشته بودند. من عرض […]

  ادامه ...

 • «یوسف بن اسباط» از پدرش نقل میکند که میگوید: «من وارد مسجد کوفه»[صفحه ۱۹۰]شدم به ناگاه با جوانی برخورد کردم که مشغول مناجات با پروردگارش بود و در سجده میگفت: […] 0

  نماز امام سجاد در مسجد کوفه

  «یوسف بن اسباط» از پدرش نقل میکند که میگوید: «من وارد مسجد کوفه»[صفحه ۱۹۰]شدم به ناگاه با جوانی برخورد کردم که مشغول مناجات با پروردگارش بود و در سجده میگفت: […]

  ادامه ...

 • اشارهدر بینش شیعه، امامان معصوم (ع) به عنوان «ساسه العباد» یعنی شایستهترین عناصر برای رهبری سیاسی جامعه و افرادی که برجستهترین سیاستمداران در زمینه تدبیر الهی بندگان خدا میباشند، شناخته […] 0

  افشاگری حضرت سجاد در مسائل سیاسی جامعه

  اشارهدر بینش شیعه، امامان معصوم (ع) به عنوان «ساسه العباد» یعنی شایستهترین عناصر برای رهبری سیاسی جامعه و افرادی که برجستهترین سیاستمداران در زمینه تدبیر الهی بندگان خدا میباشند، شناخته […]

  ادامه ...

 • در پایان این بخش طرح این موضوع ضروری است که وقتی سخن از شاگردان امام سجاد (ع) و یا سایر ائمه – علیه السلام – به میان می آید باید […] 0

  هشدار امام سجاد به عالمان

  در پایان این بخش طرح این موضوع ضروری است که وقتی سخن از شاگردان امام سجاد (ع) و یا سایر ائمه – علیه السلام – به میان می آید باید […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیه السلام در خاندان نبوت و امامت بزرگ شد، آن خانه ای که خداوند اجازه فرمود تا بر افراشته گردد و نام مقدّسش در آنجا برده شود، […] 0

  رشد امام سجاد(ع)

  امام زین العابدین علیه السلام در خاندان نبوت و امامت بزرگ شد، آن خانه ای که خداوند اجازه فرمود تا بر افراشته گردد و نام مقدّسش در آنجا برده شود، […]

  ادامه ...

 • در عصر امامت امام سجاد علیه السلام توحید خالص، یعنی منزه دانستن خداوند از تشبیه به مخلوقات، به دست فراموشی سپرده شد و با بهرهگیری از عالمان دین فروش، دنیا […] 0

  امام سجاد مبارزه با مشبهه

  در عصر امامت امام سجاد علیه السلام توحید خالص، یعنی منزه دانستن خداوند از تشبیه به مخلوقات، به دست فراموشی سپرده شد و با بهرهگیری از عالمان دین فروش، دنیا […]

  ادامه ...

 • شرافت و برتری انسان بر سایر موجودات، به خاطر فضایل اخلاقی و کمالات انسانی است که در رفتار و کردار انسان، آشکار گردد و موجب صفا و درخشندگی زندگی شود.اولیای […] 0

  جلوه های رفتاری امام سجادعلیه السلام

  شرافت و برتری انسان بر سایر موجودات، به خاطر فضایل اخلاقی و کمالات انسانی است که در رفتار و کردار انسان، آشکار گردد و موجب صفا و درخشندگی زندگی شود.اولیای […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام در بیانات نصیحت گونهی خویش به بیان مفاهیم اسلامی و نشر آنها پرداخت؛ این در حالی بود که بنیامیه سعی میکردند که مردم را به ظاهر […] 0

  امام سجاد پند و ارشاد امت

  امام سجاد علیه السلام در بیانات نصیحت گونهی خویش به بیان مفاهیم اسلامی و نشر آنها پرداخت؛ این در حالی بود که بنیامیه سعی میکردند که مردم را به ظاهر […]

  ادامه ...

 • اشارهامام همام حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع) در راستای[صفحه ۱۷۹]انجام وظایف بندگی و هدایت امت که در شرایط خاص زمانی و مکانی آن مقطع از تاریخ به دوش […] 0

  جزئیات عبادات حضرت سجاد

  اشارهامام همام حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع) در راستای[صفحه ۱۷۹]انجام وظایف بندگی و هدایت امت که در شرایط خاص زمانی و مکانی آن مقطع از تاریخ به دوش […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام و نهضت خدمت رسانی ابعاد شخصیتی معصومان علیهم السلام از جمله امام سجاد علیه السلام چنان گسترده است که در هر بعدی از نیازهای بشری می […] 0

  امام سجاد علیه السلام و نهضت خدمت رسانی

  امام سجاد علیه السلام و نهضت خدمت رسانی ابعاد شخصیتی معصومان علیهم السلام از جمله امام سجاد علیه السلام چنان گسترده است که در هر بعدی از نیازهای بشری می […]

  ادامه ...