آرشیو معجزات و کرامات

 • معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […] 0

  معجزات و کرامات امام سجاد

  معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام به همراه اصحابش در بیابان نشسته بودند که آهویی به سمت حضرت می آید. هنگامی که به حضرت می رسد، دست ها را بر زمین می […] 0

  امام سجاد ضامن آهو

  امام سجاد علیه السلام به همراه اصحابش در بیابان نشسته بودند که آهویی به سمت حضرت می آید. هنگامی که به حضرت می رسد، دست ها را بر زمین می […]

  ادامه ...

 • در تاریخ آمده است که حضرت زین العابدین علیهالسلام باغی در خارج شهر داشتند و گهگاهی برای استفاده از آن، به آنجا میرفتند در یکی از این دفعات در خارج […] 0

  برخورد امام سجاد با یک گرگ

  در تاریخ آمده است که حضرت زین العابدین علیهالسلام باغی در خارج شهر داشتند و گهگاهی برای استفاده از آن، به آنجا میرفتند در یکی از این دفعات در خارج […]

  ادامه ...

 • حضرت زین العابدین -(ع)- دارای کرامتهای متعددی میباشند. بعضی از آنها عبارت است از «طی الارض» که به معنای در نوردیدن مکان و انتقال سریع از نقطهای به نقطه دیگر […] 0

  سایر کرامتهای حضرت سجاد

  حضرت زین العابدین -(ع)- دارای کرامتهای متعددی میباشند. بعضی از آنها عبارت است از «طی الارض» که به معنای در نوردیدن مکان و انتقال سریع از نقطهای به نقطه دیگر […]

  ادامه ...

 • از جمله اخبار غیبی که امام سجاد علیه السلام بیان کرد؛ این بود که از شهادت فرزندش شهید عالیقدر جناب زید خبر داد، ابو حمزه ثمالی می گوید:سالی یک بار […] 0

  کرامات امام سجاد خبر شهادت زید

  از جمله اخبار غیبی که امام سجاد علیه السلام بیان کرد؛ این بود که از شهادت فرزندش شهید عالیقدر جناب زید خبر داد، ابو حمزه ثمالی می گوید:سالی یک بار […]

  ادامه ...

 • در زمینه اطلاع حضرت علی بن الحسین علیهالسلام از «غیب» یعنی آنچه از مجاری ظاهری ادراک انسانها مخفی است و یا افرادی آن را مخفی نموده و دسترسی به آن […] 0

  اطلاع حضرت سجاد از اخبار غیب

  در زمینه اطلاع حضرت علی بن الحسین علیهالسلام از «غیب» یعنی آنچه از مجاری ظاهری ادراک انسانها مخفی است و یا افرادی آن را مخفی نموده و دسترسی به آن […]

  ادامه ...

 • اشاره«معجزه» از نظر لغت به چیزی گفت میشود که دیگران را به عجز آورده و از انجام آن عاجز باشند. اما از نظر اصطلاح به کاری گفته میشود که پیامبران […] 0

  معجزات و کرامات حضرت سجاد

  اشاره«معجزه» از نظر لغت به چیزی گفت میشود که دیگران را به عجز آورده و از انجام آن عاجز باشند. اما از نظر اصطلاح به کاری گفته میشود که پیامبران […]

  ادامه ...

 • عاقبت کسی که امام سجاد (ع) را مسخره کرد روزگار ، روزگار آدمهای کوچک و منافق بود و ایمان تنها لقلقه ی زبانها بود، شاید برای نجات از اتهام بی […] 0

  عاقبت کسی که امام سجاد (ع) را مسخره کرد

  عاقبت کسی که امام سجاد (ع) را مسخره کرد روزگار ، روزگار آدمهای کوچک و منافق بود و ایمان تنها لقلقه ی زبانها بود، شاید برای نجات از اتهام بی […]

  ادامه ...

 • معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […] 0

  معجزات و کرامات امام سجاد (ع)

  معجزه و انجام کار خارق العاده و همچنین پیشگوئی برخی از حوادث آینده، اموری است که دربارهی آنها بحثهای مفصلی شده و عقاید گوناگونی اظهار گردیده است.گروهی از مردم ظاهربین […]

  ادامه ...

 • دعای امام سجاد (ع) برای مختار وقتی که ابراهیم پسر مالک اشتر، عبیدالله بن زیاد لعین را در کنار رودخانه «خاذر» کشت، سر او و سرهای دیگران را پیش مختار […] 0

  دعای امام سجاد (ع) برای مختار

  دعای امام سجاد (ع) برای مختار وقتی که ابراهیم پسر مالک اشتر، عبیدالله بن زیاد لعین را در کنار رودخانه «خاذر» کشت، سر او و سرهای دیگران را پیش مختار […]

  ادامه ...