آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • از حفاظ و علمای مشهوری که در خدمت بنی امیه بودند باید از «شعبی» نام برد. او در قیام عبدالرحمن شرکت کرد اما بعد از آن با در اختیار نهادن […] 0

  علمای درباری حکومت عبد الملک

  از حفاظ و علمای مشهوری که در خدمت بنی امیه بودند باید از «شعبی» نام برد. او در قیام عبدالرحمن شرکت کرد اما بعد از آن با در اختیار نهادن […]

  ادامه ...

 • تجمل پرستی و مُد پرستی در دوران تمام حاکمان بنی امیه رواج داشت. ولید بن یزید به قدری گردن بند جواهر تهیه کرده بود که هر روز یک نوع و […] 0

  عیاشی و تجمل پرستی بنی امیه

  تجمل پرستی و مُد پرستی در دوران تمام حاکمان بنی امیه رواج داشت. ولید بن یزید به قدری گردن بند جواهر تهیه کرده بود که هر روز یک نوع و […]

  ادامه ...

 • در این مرحله، هر قیامی که برای خونخواهی شهدای کربلا بود، امام علیه السلام آن را تأیید میکرد و مردم را برای پیوستن به آنتشویق میکرد؛ و آن جا که […] 0

  دوره ی قیامها و شورشها و امامت امام سجاد علیه السلام

  در این مرحله، هر قیامی که برای خونخواهی شهدای کربلا بود، امام علیه السلام آن را تأیید میکرد و مردم را برای پیوستن به آنتشویق میکرد؛ و آن جا که […]

  ادامه ...

 • ابنزیاد در شهر بصره همچنان به ظلم و اجحاف و اسراف و اختناق افکار و عقاید ادامه میداد که ناگهان خبر مرگ یزید را دریافت[صفحه ۱۲۲]داشت.این خبر مانند صاعقهای که […] 0

  ابن زیاد در بصره

  ابنزیاد در شهر بصره همچنان به ظلم و اجحاف و اسراف و اختناق افکار و عقاید ادامه میداد که ناگهان خبر مرگ یزید را دریافت[صفحه ۱۲۲]داشت.این خبر مانند صاعقهای که […]

  ادامه ...

 • یزید پس از سه سال حکومت با کارنامه ای بس تاریک جان سپرد بنی امیه که منافع خود را در خطر می دیدند تلاش کردند تا معاویه فرزند یزید بر […] 0

  حکومت دوران معاویه

  یزید پس از سه سال حکومت با کارنامه ای بس تاریک جان سپرد بنی امیه که منافع خود را در خطر می دیدند تلاش کردند تا معاویه فرزند یزید بر […]

  ادامه ...

 • یازده روز پس از این جنایت، یزید به هلاکت رسید و ابن زبیر و هوادارانش همچنان در محاصره، مقاومت میکردند و رفته رفته، وضع آنان خطرناکتر میشد تا اینکه بعد […] 0

  مرگ یزید

  یازده روز پس از این جنایت، یزید به هلاکت رسید و ابن زبیر و هوادارانش همچنان در محاصره، مقاومت میکردند و رفته رفته، وضع آنان خطرناکتر میشد تا اینکه بعد […]

  ادامه ...

 • ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیه السلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام […] 0

  دلائل امامت امام سجاد (ع)

  ۱- مهمترین دلیل بر امامت حضرت سجاد علیه السلام این است که به حکم عقل امام باید از همهی افراد مردم داناتر و پرهیزکارتر و به طور کلی در تمام […]

  ادامه ...

 • عمر بن عبدالعزیز از کسانی بود که بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، به خلافت رسید؛ ولی حضرت قبل از شهادت، روش سیاسی وی را افشا کرد. عبدالله بن […] 0

  عمر بن عبدالعزیز در نظر امام سجاد

  عمر بن عبدالعزیز از کسانی بود که بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، به خلافت رسید؛ ولی حضرت قبل از شهادت، روش سیاسی وی را افشا کرد. عبدالله بن […]

  ادامه ...

 • سیاست حکام اموی بر اساس تبعیض نژادی بود، و مردم مسلمان را دو دسته کرده بودند:۱ – عرب.۲ – موالی یعنی غیر عربها که عمدتا ایرانی بودند.[صفحه ۳۱]البته بنیانگذار این […] 0

  تبعیض اساس حکومت اموی

  سیاست حکام اموی بر اساس تبعیض نژادی بود، و مردم مسلمان را دو دسته کرده بودند:۱ – عرب.۲ – موالی یعنی غیر عربها که عمدتا ایرانی بودند.[صفحه ۳۱]البته بنیانگذار این […]

  ادامه ...

 • یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه همواره در […] 0

  حکومت یزید بن عبدالملک

  یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه همواره در […]

  ادامه ...