آرشیو امام سجاد (ع)

 • در آثار دینی دو نوع زیارت نامه در مورد امامان مشاهده می شود. زیارت نامه های مختص که در کنار مزار هر کدام قرائت می شود، که در این باره […] 0

  زیارت نامه امام سجاد

  در آثار دینی دو نوع زیارت نامه در مورد امامان مشاهده می شود. زیارت نامه های مختص که در کنار مزار هر کدام قرائت می شود، که در این باره […]

  ادامه ...

 • حقّ آن مولایت که تو را از یوغ بندگی آزاد کردهامّا حقّ آن مولایت که تو را از یوغ بندگی آزاد کرده این است که بدانی او مال خود را […] 0

  رساله حقوق امام سجاد حق آزاد کننده

  حقّ آن مولایت که تو را از یوغ بندگی آزاد کردهامّا حقّ آن مولایت که تو را از یوغ بندگی آزاد کرده این است که بدانی او مال خود را […]

  ادامه ...

 • بر اساس آیات قرآنی و روایات اسلامی، دین مبین اسلام، دینی است کامل و کمال دین که به همراه جعل منصب «امامت» اعلام گردید، (الیوم اکملت لکم دینکم … [۴۹۷]) […] 0

  بعد اجتماعی و نورانی حضرت سجاد

  بر اساس آیات قرآنی و روایات اسلامی، دین مبین اسلام، دینی است کامل و کمال دین که به همراه جعل منصب «امامت» اعلام گردید، (الیوم اکملت لکم دینکم … [۴۹۷]) […]

  ادامه ...

 • از جملهی خوشبختی مرد آن است که محل کسب و تجارتش، در شهر خودش باشد و » : علی بن الحسین علیه السلام میفرمایدشرکایش افرادی صالح باشند و دارای فرزندی […] 0

  روایات فقهی امام سجاد علیه السلام – استحباب کسب در وطن

  از جملهی خوشبختی مرد آن است که محل کسب و تجارتش، در شهر خودش باشد و » : علی بن الحسین علیه السلام میفرمایدشرکایش افرادی صالح باشند و دارای فرزندی […]

  ادامه ...

 • اشاره۱- جناب «حلبی» از معصوم علیهالسلام روایت کرده است که از ایشان در[صفحه ۲۱۸]مورد پوشیدن لباس خز (پارچهای بافته شده از ابریشم مخلوط با پشم) سوال نمودم فرمود: «مانعی ندارد. […] 0

  کیفیت لباس حضرت سجاد

  اشاره۱- جناب «حلبی» از معصوم علیهالسلام روایت کرده است که از ایشان در[صفحه ۲۱۸]مورد پوشیدن لباس خز (پارچهای بافته شده از ابریشم مخلوط با پشم) سوال نمودم فرمود: «مانعی ندارد. […]

  ادامه ...

 • دربان آن حضرت را ابوخالد کابلی و ابو جبله نوشتهاند و بعضی یحیی بن [۱۷] ام الطویل مطعمی را که به دست حجاج به قتل رسید و در «واسط» به […] 0

  دربان امام سجاد

  دربان آن حضرت را ابوخالد کابلی و ابو جبله نوشتهاند و بعضی یحیی بن [۱۷] ام الطویل مطعمی را که به دست حجاج به قتل رسید و در «واسط» به […]

  ادامه ...

 • پیرمردی در سیبور بسر میبرد که از اصحاب عثمان بن عفان بود. وی احساسات مردم را نسبت به خاندان رسول اکرم خوش نمیداشت.گفته بود:– این فتنه است که در برابر […] 0

  سیبور بعد از حادثه عاشورا

  پیرمردی در سیبور بسر میبرد که از اصحاب عثمان بن عفان بود. وی احساسات مردم را نسبت به خاندان رسول اکرم خوش نمیداشت.گفته بود:– این فتنه است که در برابر […]

  ادامه ...

 • ای اهل دعا! روح دعا باد مبارکغلامرضا سازگارای اهل دعا! روح دعا باد مبارکدر دیده تجلای خدا باد مبارکاین عید مبارک، به شما باد مبارکلبخند امام شهدا باد مبارکجان در […] 0

  اشعار در مدح امام سجاد

  ای اهل دعا! روح دعا باد مبارکغلامرضا سازگارای اهل دعا! روح دعا باد مبارکدر دیده تجلای خدا باد مبارکاین عید مبارک، به شما باد مبارکلبخند امام شهدا باد مبارکجان در […]

  ادامه ...

 • الدعاء الحادی و العشرون(وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَایَا)اللَّهُمَّ یَا کَافِیَ الْفَرْدِ الضَّعِیفِ ، وَ وَاقِیَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ ، أَفْرَدَتْنِی الْخَطَایَا فَلَا صَاحِبَ مَعِی […] 0

  ترجمه و دعای صحیفه سجادیه – نیایش ۲۱

  الدعاء الحادی و العشرون(وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَایَا)اللَّهُمَّ یَا کَافِیَ الْفَرْدِ الضَّعِیفِ ، وَ وَاقِیَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ ، أَفْرَدَتْنِی الْخَطَایَا فَلَا صَاحِبَ مَعِی […]

  ادامه ...

 • شیخ احمد فهمی می گوید: «وی- یعنی امام زین العابدین علیه السلام- برترین فرد زمان و داناتر، فقیه تر، پارساتر، عابدتر، گرامیتر، بردبارتر، فصیحتر و باشخصیت ترین فرد روزگار خود […] 0

  دیدکاه احمد فهمیدر مورد امام سجاد

  شیخ احمد فهمی می گوید: «وی- یعنی امام زین العابدین علیه السلام- برترین فرد زمان و داناتر، فقیه تر، پارساتر، عابدتر، گرامیتر، بردبارتر، فصیحتر و باشخصیت ترین فرد روزگار خود […]

  ادامه ...